top of page

Adwokat Łukasz Jaworski
- Kancelaria Adwokacka
ul. Gliwicka 23/3, 41-902 Bytom

Zobacz:

Znajdź nas:

 • Facebook Social Ikona
 • Mapy Google
 • patreon_logo_icon_147253
 • YouTube
obszary_praktyki

Obszary Praktyki

Prawo Karne

 • obrona podejrzanych/oskarżonych

 • wnioski w postępowaniu wykonawczym

 • reprezentowanie pokrzywdzonych

 • odszkodowania w procesach karnych

 • sporządzanie wniosków o odroczenie/przerwę w odbywaniu kary

Prawo Gospodarcze

 • stała obsługa podmiotów gospodarczych

 • opiniowanie umów gospodarczych

 • odzyskiwanie należności

 • sporządzanie umów handlowych

 • sporządzanie umów spółek

 • rejestracja spółek

 • łączenie/podział/przekształcanie spółek

Prawo Upadłościowe

 • analiza dokumentacji pod kątem wystąpienia przesłanek upadłości

 • upadłość i restrukturyzacja podmiotów gospodarczych

 • upadłość konsumencka

 • reprezentacja dłużników i wierzycieli

 • zgłaszanie wierzytelności

 • doradztwo ekonomiczne i prawne

Prawo Cywilne

 • sprawy o zapłatę

 • windykacja należności

 • sporządzanie i opiniowanie umów

 • prawo rzeczowe (nieruchomości i ograniczone prawa rzeczowe)

 • zobowiązania (kary umowne, nienależyte wykonanie umów, odszkodowania)

 • sprawy o podział majątku, zniesienie współwłasności i rozliczenie nakładów

Prawo Administracyjne

 • reprezentacja w postępowaniu
  w przedmiocie wydania pozwolenia/zezwolenia/decyzji

 • odwołania od decyzji admin.

 • sporządzanie skarg do WSA

 • nadzwyczajne środki zaskarżenia
  w postępowaniu administracyjnym

Odszkodowania

 • szkody górnicze

 • szkody dot. nieruchomości

 • szkody medyczne

 • reprezentacja oskarżonych i pokrzywdzonych w sprawach wypadków drogowych

 • reprezentowanie pokrzywdzonych przed ubezpieczycielem

Historia Kancelarii

Szanowni Państwo,

 

Kancelaria Adwokacka powstała w odpowiedzi na zapotrzebowanie naszych klientów w zakresie świadczenia usług prawnych w sposób nowoczesny i z wykorzystaniem nowych technologii informatycznych. Specjalizujemy się w obsłudze podmiotów gospodarczych, spółek prawa handlowego i osób prywatnych m.in. w sprawach prawa budowlanego, prowadzenia postępowania likwidacyjnego przed ubezpieczycielami, uzyskiwania odszkodowań i zadośćuczynień dotyczących szkód majątkowych i niemajątkowych na osobie i mieniu, a także postępowania upadłościowego oraz reprezentacji klientów we wszystkich sprawach cywilnych (nieruchomości, postępowania o dział spadku, zniesienie współwłasności, windykacja należności) , obronie osób podejrzanych i oskarżonych oraz reprezentowania naszych klientów będących osobami pokrzywdzonymi (w tym także występujących jako oskarżyciele posiłkowi).

Filozofia wykonywanej przez nas działalności zawodowej opiera się na dbaniu przede wszystkim o dobro naszego klienta, przy zachowaniu zasad etyki adwokackiej. Prowadząc sprawy naszych klientów prowadzimy nie tylko obsługę bieżących spraw sądowych, lecz pełnimy w pierwszej kolejności usługi doradztwa, opiniując dokumenty, prowadząc analizy ekonomiczne, faktyczne i prawne sprawy, co ma na celu minimalizację kosztów jej prowadzenia i zaprezentowanie klientowi kilku alternatywnych sposobów rozwiązania sporu. Dlatego też, poza reprezentowaniem klientów, równie ważne jest dla nas prowadzenie postępowania mediacyjnego i polubownych sposobów rozwiązania sporu pomiędzy wierzycielem, a dłużnikiem w tym sporządzanie projektów ugody sądowej i pozasądowej.

Wierzymy, że wyrażane przez nas wartości staną się wspólne dla naszych klientów, zachęcając tym samym Państwa do współpracy.

Z poważaniem,
adw. Łukasz Jaworski

Nasza_wizja
zespol

Nasz Zespół

W naszej kancelarii kierujemy się przede wszystkim zasadą:
"Dobro klienta, najwyższym prawem".

Szachy

Adwokat Łukasz Jaworski

tel: 574-739-111
mail: lukaszjaworski.us@gmail.com

Najnowsze artykuły i zmiany w prawie:

artykuły

Kontakt

Adw. Łukasz Jaworski

Kancelaria Adwokacka w Bytomiu

III piętro,

ul. Gliwicka 23, 41-902 Bytom

Email: lukaszjaworski.us@gmail.com
Tel:  +48 574 739 111

Nasz Adres

Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub zadać pytania:

contact
bottom of page