top of page

Projekt ustawy "dezubekizacyjnej"

Zaktualizowano: 7 sty 2019PIERWSZY PROJEKT USTAWY DEZUBEKIZACYJNEJ

 

W dniu 12.07.2016r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt nowelizacji ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, w zakresie której ma być kontynuowane obniżanie wynagrodzeń funkcjonariuszom, którzy pełnili służbę w organach bezpieczeństwa państwa i którzy pozostawali w służbie przed dniem 2 stycznia 1999 r. (art. 15b ustawy)

Projekt ustawy przewidywał zaszeregowanie w/w funkcjonariuszy w dwie kategorie:

1) osoby, które pełniły służbę wyłącznie w organach bezpieczeństwa państwa - otrzymają emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy w wysokości nie wyższej niż kwota przeciętnej emerytury lub przeciętnej renty z tytuły niezdolności do pracy (w czerwcu 2016 wyniosły odpowiednio 2.053 zł oraz 1.543 zł)

2) osoby, które pełniły służbę w organach bezpieczeństwa oraz przeszły pomyślnie weryfikację, a następnie podjęły służbę w jednostkach, o których w art. 1 ustawy (np. Policji, ABW, AW, SWW, SKW, CBA, SG) - otrzymają emerytury w wysokości 0,5 % podstawy wymiaru za każdy rok służy w organach bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990 oraz renty z tytułu niezdolności do pracy zmniejszone o 2% podstawy wymiaru za każdy rok służby w organach bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990r.

Projekt ustawy budzi poważne kontrowersje pod kątem zgodności ustawy z konstytucją w tym zasadą proporcjonalności i ochrony praw słusznie nabytych.

TEKST PROJEKTU:

50 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page